Symposium donderdag 12 oktober 2017

De noordelijke doorvaart 

 Op 12 oktober a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) haar jaarlijkse symposium in de Backhuysen zaal van het Kon. College Zeemanshoop. Het thema dit jaar is: ‘De noordelijke doorvaart’. 

Eeuwenlang hebben zeevarenden gezocht naar deze zeeweg via de noordkust van Europa en Azië naar het Verre Oosten waarbij de pogingen van Willem Barentsz in ons land de meeste bekendheid genieten. Op 3 juni 1594 voeren twee schepen uit voor de eerste expeditie. Zijn schip werd door pakijs tegen gehouden bij een poging om het eiland Nova Zembla te varen. De tweede reis in 1595 liep even eens uit op een mislukking. In 1596 vertrok Barentsz nogmaals, mede op indicatie van Petrus Plancius, predikant en cartograaf. Op deze reis werd Bereneiland ontdekt. Het drama waarin deze reis eindigde is genoegzaam bekend via de ‘Overwintering’ en het ‘Behouden huys’. Van de bemanningsleden van Barentsz' derde reis hebben slechts 12 man Nederland levend terugzien. Dat het nu heel anders gaat spreekt haast vanzelf.

De Noordelijke doorvaart blijft nog steeds problematisch al wordt een en ander wel vergemakkelijkt door de smelting van het poolijs. De Amsterdamse rederij Spliethoff heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in deze vaart en kapitein Q.A. Hoogland is dan ook een van de sprekers. Verder geven Jeroen de Jong moderator geopolitiek, Eelco Leemans milieuzaken en Wibo Hofman moderator Polar code aan de Maritieme Academie Willem Barentsz op Terschelling u hun visie over dit onderwerp.

De prijs voor deelname bedraagt slechts € 10,- p/p. Na ontvangst van dit bedrag op bankrekening NL 14 INGB 000246 53 14 t.n.v. NVKK is uw deelname definitief. De aanvangstijd is 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. Koninklijk College Zeemanshoop, Muntplein 10, Amsterdam.