Nieuws

4 mei herdenking (2021)

Vandaag werden de gevallen zeevarenden herdacht in Rotterdam bij de Boeg en in Den Helder. Hieronder een foto van de herdenking.


De Boeg kransen BB  4 mei 2021.jpg

....................................................................

BMP Golf van Guinee - Bridge Cards

Recent heeft de BMP voor de Golf van Guinee een update gehad in de vorm van een serie Bridge Cards. Deze kunt u hieronder vinden. Ook zullen deze binnenkort worden gepubliceerd op: www.maritimeglobalsecurity.org.

Q Cards

....................................................................

Duizenden zeelieden nog steeds vast op schepen

....................................................................

Petitie omtrent de zorg voor zeevarenden in Nederland

Op 6 oktober zal de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. In deze petitie wordt aandacht gevraagd om de internationale verplichten voortvloeiend uit het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC) na te komen.

De NVKK ondersteunt deze petitie en vind dat er in elke Nederlandse haven een zeemanshuis moet zijn waar zeevarenden terecht kunnen.

Het volledige bericht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zeevarendencentrale:

www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/nederlandse-staat-komt-internationale-verplichtingen-niet-na/

....................................................................

 

NVKK ontstemd over trage voortgang bescherming tegen piraterij

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij ( de NVKK) is niet te spreken over de trage voortgang in het proces van het in werking treden van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. De wet, die bewapende particuliere beveiliging aan boord van Nederlandse zeeschepen toestaat, is begin 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en wacht nog altijd op inwerkingtreding. In zijn beantwoording van Kamervragen op 14 juli stelt de minister van Justitie en Veiligheid dat het mogelijk zelfs nog tot 1 januari 2022 duurt voordat de wet in werking zal treden.

De NVKK begrijpt dat de  inwerkingtreding  van de WtBK naast afhankelijkheid van vaste procedures ook uiterste zorgvuldigheid vereist

Het vooruitzicht dat de wet pas in 2022 inwerking kan treden is onaanvaardbaar. 

Het heeft nu ruim tien jaar overleg gekost voor deze wetgeving. Toen deze in 2016 eindelijk in de vorm van een wetsvoorstel vanuit de Kamer werd ingediend door VVD en CDA, hadden we niet kunnen bevroeden dat het nog tot 2022 nog bijna zes jaar zou duren voordat bescherming mogelijk zou zijn.

Uit de beantwoording door de minister blijkt spijt over de traagheid van het proces, om het traject zo snel mogelijk af te ronden heeft de NVKK  nogmaals haar kennis en kunde aangeboden.

In het hele proces is het van het grootste belang dat de positie van de kapitein voortdurend de aandacht krijgt.

 

Leen van den Ende

Voorzitter 

pastedGraphic.png

 

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D29796&did=2020D29796

 

....................................................................

Cruiseschip NIEUW STATENDAM komt aan in haar thuishaven

Een filmpje van de aankomst van de NIEUW STATENDAM die haar bemanning weer thuis brengt in de haven van Rotterdam.

....................................................................

Herdenking 4 mei 2020

De herdenking van de gevallen zeevarenden bij De Boeg in Rotterdam is afgelast. De gemeente Rotterdam heeft geen alternatief kunnen vinden voor deze herdenking.

 Een aantal organisaties, zoals:

 

  • Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
  • de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
  • de Vereniging Maritiem Gezinskontakt
  • Volle Kracht
  • the British Legion (Holland Branch)

benevens een aantal nabestaanden, gaat op 4 mei ‘s morgens toch bloemen leggen bij het monument.

 

Hiervan zullen later op de dag foto’s, filmpjes en ander materiaal online worden gedeeld.

Uiteraard gaat deze (alternatieve) herdenking helemaal volgens de regels en noodverordeningen.

 

HKH Prinses Margriet, petekind van de koopvaardij, heeft een videoboodschap opgenomen voor (oud)zeevarenden.

https://www.youtube.com/watch?v=NM25wuQw0-0&t

 

Vanuit huis is het ook mogelijk digitaal een bloemetje te leggen. Via de link gaat u naar monument De Boeg in Rotterdam. Bovenaan zie je de knop ‘Leg een bloem’ om virtueel een bloem te leggen. https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/915/rotterdam%2C-nationaal-koopvaardijmonument 

Ook kunt u op Facebook uw profielfoto aanpassen met een tijdelijk kader, om te laten zien dat u de gevallen zeevarenden herdenkt. Klik hiervoor op

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=244174266664629

 

Marja Tromp is in haar hoedanigheid van secretaris van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 geïnterviewd op RTV Rijnmond.
https://www.rijnmond.nl/nieuws/194931/Rotterdamse-stichting-woest-om-afblazen-herdenking-Er-moet-een-alternatief-komen

 

Het Korps Mariniers heeft de taptoe gespeeld bij de vele oorlogsmonumenten in Rotterdam, waaronder De Boeg. Dat kunt u hier zien: https://www.nu.nl/280591/video/korps-mariniers-speelt-taptoe-bij-oorlogsmonumenten-in-rotterdam.html

 

Namens onze vereniging hebben de Vicevoorzitter kapt. Bosma en penningmeester kapt. Boonstra bloemen bij het monument 'De Boeg' gelegd. Hieronder de foto's hiervan.

In Den Helder zal de Koninklijke Marine ons bloemstuk bij het monument neerleggen. Een video van deze herdenking kunt u hier zien. 

 

Toespraak van ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant.

Ook Vereniging de Lijn heeft zelf een herdenking georganiseerd. Hierbij een verslag hiervan.

PHOTO-2020-05-04-12-04-50.jpg

PHOTO-2020-05-04-14-29-20.jpg

 PHOTO-2020-05-04-14-29-21.jpg

PHOTO-2020-05-04-09-30-24.jpg 

 Het bloemstuk zoals neergelegd is in Den Helder.

foto arrangement kranslegging.jpg

De Boeg.jpg

 

 

....................................................................

 

Bericht van de voorzitter:

 

Geachte collegae,

 

Het corona virus “COVID-19” heeft de wereld in z’n greep. Ook in de maritieme sector voelen we de sterke effecten hiervan. Het NVKK-bestuur leeft met u mee en wenst u en uw naasten, waar u ook bent, sterkte en het allerbeste toe om deze moeilijke tijd door te komen. 

Ondertussen werkt de vereniging samen met Nederlandse, Europese en Internationale maritieme organisaties om aandacht te vragen op Europees en Internationaal niveau voor de moeilijke situatie waarin zeevarenden nu verkeren en zo waar mogelijk bemanningen de gelegenheid te geven tot aflossing.

 

Waar we kunnen, zullen we op internationaal niveau aandringen dat de richtlijnen zoals gegeven door de WHO/IMO/ILO m.b.t. de zeevaart opgevolgd worden in alle landen. Op de IMO-website http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx kunt u de “circular letters” vinden die als advies dienen voor lidstaten, scheepsbemanningen en reders. Circular letter No.4204/Add.2 is bijgesloten.

Belangrijke punten uit de IMO-richtlijnen zijn o.a;

  • Landen moeten grenzen openstellen om bemanningswissels te kunnen faciliteren met inachtneming van voorzorgsmaatregelen;
  • Schepen mogen niet onnodig worden opgehouden als de opvarenden gezond zijn, eventuele quarantainemaatregel moet lopen vanaf de vertrekdatum van de laatste haven;
  • Havenstaatcontrole moet flexibel zijn met eventuele verlopen certificaten met inachtneming van instructies van de Vlagstaat.

Ook via CESMA hebben we EU-aandacht gevraagd voor aflossingen van scheepsbemanningen. Brieven bijgevoegd.

IFSMA is in contact met ITF en ICF.

Op onderstaande websites kunt u belangrijke EU-documenten vinden;

 https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_510

Momenteel staan natuurlijk ook de NVKK-activiteiten op een laag pitje en zullen we algemene ledenvergadering moeten verplaatsten naar later in het jaar. Ik heb daar in de Notices no1, die binnenkort in de bus rolt, ook al melding van gemaakt.

We zullen u verder op de hoogte houden middels een schrijven en via de NVKK-website.

Hartelijke groeten,

 

Leen van den Ende

Voorzitter

 

Bijlagen:

 

....................................................................

Gebruikerstevredenheidsonderzoek Zeevaart

Graag vraag ik uw aandacht voor het 'Gebruikerstevredenheidsonderzoek Zeevaart' van Rijkswaterstaat. In dit onderzoek wordt samengewerkt met o.a. de hydrografische dienst, Kustwacht en de Havenbedrijven. Het doel van het onderzoek is meten van tevredenheid onder de zeevarende en het ophalen van eventuele verbeterpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder kapiteins en stuurmannen van zeeschepen. Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

....................................................................

'Zeebenen in de klas'  virtuele tour

 

Hieronder vind u de link naar de eerste versie van de virtuele tour die gemaakt is voor het project 'Zeebenen in de klas'.

 

http://www.fotobite.nl/zeebenen.html

....................................................................

 

Master Shipping and Transport

 

De Netherlands Maritime University (onderdeel van de STC group) bied de opleiding Master Shipping and Transport aan. Onderstaand vind u een link naar de website van de NMU.

http://www.stc-group.nl/Documents/NMU%20brochure%202015.pdf

 

http://www.stc-group.nl/Documents/Business%20course%20Anatomy%20of%20Shipping%20and%20Transport%202015.pdf

 

Bron: NMU-STC

....................................................................

Film 'The Missing Link' over (ont)meren van schepen 
De Europese havenmeester committee EHMC, onderdeel van IHMA, heeft een film uitgebracht over het veilig meren en ontmeren van schepen. U kunt deze film bekijken via de volgende link: www.harbourmaster.org/ehmc-films-missinglink.php

....................................................................

 
Oudere berichten