Over NVKK

Vereniging

De functie van de hedendaagse kapitein ter koopvaardij wordt steeds uitdagender. Maar vooral: complexer. Er wordt steeds meer van de persoon gevraagd en de kapitein moet als een duizendpoot overal op kunnen anticiperen. Het is een uiterst veelzijdige functie, waarbij het te verrichten werk bovendien wereldwijd onder allerlei soorten omstandigheden moet worden uitgeoefend. Dat vraagt vakkennis, ervaring, maar ook soms steun van collega’s.

Het is één van de belangrijkste taken van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij om deze door de collega’s zeer gewaardeerde vakinhoudelijke ondersteuning op een gedegen wijze te leveren.

Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

De NVKK is er voor kapiteins en iedereen die de bevoegdheid bezit om dienst te doen als kapitein. Kapiteins en hun plaatsvervangers worden ondersteund bij hun beroepsuitoefening. De huidige kapitein is niet alleen manager van het schip en vertegenwoordiger van de rederij.

De kapitein krijgt ook te maken met een bont spectrum aan regelgeving, administratieve lasten, willekeur veroorzaakt door externe partijen en buitengewoon hoge eisen aan veiligheid en milieu. De kapitein draagt onder alle omstandigheden verantwoordelijkheid voor het schip, lading en opvarenden en moet regelmatig overal in de wereld een antwoord hebben op uitdagende situaties.

Dit teneinde er voor te zorgen dat de rederij, charteraar, ladingeigenaar of een aannemer tot tevredenheid wordt gestemd. Vaak ten onrechte worden van de kapitein diensten verwacht  waarvoor schip of zijn bemanning eigenlijk niet optimaal zijn toegerust. Het is dan een geruststellende gedachte dat aan de wal een vereniging bestaat die de kapitein kan ondersteunen bij het uitoefenen van zijn functie.

Kwaliteit en een onafhankelijke vakinhoudelijke belangenbehartiging

 • De NVKK is springlevend en alert.
 • De NVKK werkt hard om voor de vakinhoudelijke belangen van haar leden op te komen.
 • De NVKK staat voor kwaliteit, waarbij wij gebruik maken van de kennis van onze eigen leden en externe experts uit ons uitgebreid vaktechnische netwerk. Die kennis wordt beschikbaar gesteld aan belanghebbenden. Niet alleen aan onze eigen leden, maar ook aan overheid, reders en andere organisaties.
 • De NVKK wil op onafhankelijke wijze aan de weg blijven timmeren en een boodschap uitdragen die in het belang is van de gehele maritieme sector.

 

Lees hier in welke organisaties, verenigingen en werkgroepen de NVKK vertegenwoordigd is.

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter
L. van den Ende
Vice voorzitter
J.P. Bosma
Penningmeester
J. Boonstra
Secretaris
D. Roest

 

Bestuursleden
Varende commissarissen
L.J.H. Geenevasen
C.J.W. Herfst
H. van der Laan
E.R. IJssel de Schepper
H.A.L. L'Honoré Naber
G.A. IJssel de Schepper
R.J. Gutteling
A.J. Schoonderbeek
P.J.J. van der Kruit
A.H. van den Hurk
 
B. Kollen

 

Lidmaatschap NVKK

De NVKK behartigt vakinhoudelijke belangen van de kapitein en zijn plaatsvervanger. Zij doet dat op nationaal, op Europees en op mondiaal niveau. Met de ervaring van collega-kapiteins geeft de NVKK antwoord op uw vragen die nodig zijn voor de goede uitoefening van uw functie. De vereniging is ondermeer gesprekspartner in diverse nationale IMO-gerelateerde werkgroepen, Scheepvaart Adviesgroep Noordzee, piraterijdossier en onderwijsvraagstukken.

 • International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA)
  Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA)
  De NVKK is aangesloten bij de International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA) en de Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA). Daarmee kan de NVKK haar stem op internationaal en Europees niveau laten horen. Deze instellingen kunnen u op ons verzoek bij incidenten in het buitenland ondersteunen.
 • 5x per jaar het verenigingsblad 'Notices to Masters Mariners'
  U krijgt vijfmaal per jaar het verenigingsblad ‘Notices to Master Mariners’, vol wetenswaardige artikelen en informatie.
 • Jaarlijks een drukbezocht symposium over actuele onderwerpen
  De NVKK organiseert ieder jaar een symposium over een actueel onderwerp. Deze symposia zijn in de afgelopen jaren druk bezocht door vertegenwoordigers uit de hele maritieme sector. Voor leden is de toegang gratis.
 • E-mail ondersteuning over vakinhoudelijke zaken
  De NVKK verzorgt voor haar leden E-mail ondersteuning over vakinhoudelijke zaken.

Wij u bieden u een introductielidmaatschap aan van € 75.- per jaar.
U profiteert daarmee van alle voordelen van een volwaardig lidmaatschap.

Lees meer over het lidmaatschap >>

Bekijk hier interessante links die wij voor u hebben geselecteerd >> 

 

Legal Handbook Shipmaster

Legal Handbook ShipmmastersHet Legal Handbook Shipmaster is een Engelstalig, praktisch, juridisch handboek voor de kapitein en zijn bemanning van schepen die varen onder de Nederlandse Vlag. Regelmatig publiceren wij updates op onze website. 

Lees meer over het Legal Handbook Shipmaster >>