Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK ) zet zich al sinds 1943 in voor de kapitein. Voor zijn of haar positie in het algemeen, maar ook voor de individuele kapitein, wanneer daar aanleiding toe is.

De vereniging vertegenwoordigt de kapitein in vele nationale en internationale overlegorganen en heeft zeer goede contacten met de overheid.

Recente nieuwsberichten >>

Word ook lid van de NVKK

  • Antwoord op uw vragen van collega-kapiteins 
  • 5x per jaar het verenigingsblad Notices to Master Mariners 
  • Jaarlijks een drukbezocht symposium over actuele onderwerpen
  • E-mail ondersteuning over vakinhoudelijke zaken 

Lees meer over de NVKK >>

Free download of the Legal Handbook Shipmaster

The Legal Handbook Shipmaster is available on this website. No registration is required, donations are welcome. 

Privacyverklaring (download)