Lidmaatschap

De NVKK behartigt vakinhoudelijke belangen van de kapitein en zijn plaatsvervanger. Zij doet dat op nationaal, op Europees en op mondiaal niveau. Met de ervaring van collega-kapiteins geeft de NVKK antwoord op uw vragen die nodig zijn voor de goede uitoefening van uw functie. De vereniging is ondermeer gesprekspartner in diverse nationale IMO-gerelateerde werkgroepen, Scheepvaart Adviesgroep Noordzee, piraterijdossier en onderwijsvraagstukken.

 • International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA)
  Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA)
  De NVKK is aangesloten bij de International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA) en de Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA). Daarmee kan de NVKK haar stem op internationaal en Europees niveau laten horen. Deze instellingen kunnen u op ons verzoek bij incidenten in het buitenland ondersteunen.
 • 5x per jaar het verenigingsblad 'Notices to Masters Mariners'
  U krijgt vijfmaal per jaar het verenigingsblad ‘Notices to Master Mariners’, vol wetenswaardige artikelen en informatie.
 • Jaarlijks een drukbezocht symposium over actuele onderwerpen
  De NVKK organiseert ieder jaar een symposium over een actueel onderwerp. Deze symposia zijn in de afgelopen jaren druk bezocht door vertegenwoordigers uit de hele maritieme sector. Voor leden is de toegang gratis.
 • E-mail ondersteuning over vakinhoudelijke zaken

           De NVKK verzorgt voor haar leden E-mail ondersteuning over vakinhoudelijke zaken.

Andere voordelen 

 • De NVKK is zeer alert op de beruchte ‘criminalisering’ van de kapitein en onderneemt samen met haar zusterverenigingen acties om begrip te kweken voor de positie van de kapitein.
 • De NVKK heeft een sterke vertegenwoordiging in het bestuur en de pensioenraad van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK), waardoor de belangen van de leden van de NVKK optimaal worden bewaakt. Tevens zal de NVKK in de loop van 2013 samen met Nautilus deelnemen in  het ‘platform koopvaardij gepensioneerden’ met als doel de behartiging van de categorie gepensioneerde zeevarenden.
 • Indien een lid van de NVKK voor het Tuchtcollege voor de Scheepvaart moet verschijnen, verleent de vereniging desgewenst vakinhoudelijke bijstand.
 • De NVKK organiseert in samenwerking met andere verenigingen exclusieve en aantrekkelijke excursies op maritiem gebied. Alle leden kunnen daarvan profiteren.
 • U kunt tegen een gereduceerd tarief een abonnement krijgen op vooraanstaande maritieme bladen zoals “SWZ/Maritime”.

Dat klinkt mooi, maar hoe weet ik of die club mij werkelijk voordelen biedt?

Daar komt u alleen achter als u zelf lid wordt. Daarom bieden wij u een introductielidmaatschap aan. Een normaal lidmaatschap kost € 120 per jaar voor kapiteins en € 90 voor de wettelijk voorgeschreven plaatsvervanger.

Een introductielidmaatschap geldt voor een tijdsduur van maximaal één jaar en kost u maar € 60,- per jaar. U profiteert daarmee van alle voordelen van een volwaardig lidmaatschap.

Tarieven lidmaatschap

 • Varende kapiteins € 120,- per jaar
 • Varende wettelijk voorgeschreven plaatsvervanger € 90,- per jaar
 • Leden, Vereniging van Overzeeloodsen € 90,- per jaar
 • Leden, Registerloodsen € 90,- per jaar
 • Leden, gepensioneerd voor 01.01.82 € 25,- per jaar
 • Leden, gepensioneerd na 01.01.82 € 60,- per jaar
 • Leden, ex-varend, met walfunktie € 60,- per jaar
 • Buitengewone leden (indien niet honorair benoemd) € 60,- per jaar

Varende leden worden bij calamiteiten in het buitenland ondersteund door collega kapiteins van bij IFSMA en CESMA aangesloten verenigingen.

Word ook lid van de NVKK

Maak gebruik van het introductielidmaatschap voor een periode van 1 jaar voor slechts € 60,- per jaar

Download het aanmeldingsformulier

 

Door lid te worden gaat u akkoord met onze privacyverklaring (download).