Medisch Advies/Radio Medische Dienst/Coronavirus

In Nederland wordt door de Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) aan de gehele scheepvaart Radio Medisch Advies gegeven. 

De artsen van de RMD kunt u kosteloos om hulp vragen, wanneer u aan boord van een schip hulp nodig heeft voor een zieke of gewonde.

De artsen zijn voor spoedgevallen 24 uur per dag oproepbaar via de Nederlandse Kustwacht.

De artsen doen dit werk naast hun normale artsenpraktijk. Per jaar wordt ruim 750 keer Radio Medisch Advies gegeven. Adviezen aan Nederlandse schepen kunnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal worden afgehandeld.

Website van de Radio Medische Dienst 

U treft hier ook ook de RMA vragenlijst aan in het Nederlands en het Engels. Gaarne het dringende verzoek deze te gebruiken bij het aanvragen voor advies. Dit zorgt voor een vlotte behandeling van uw aanvraag. Het helpt ook om een korte beschrijving van de medische klachten te geven. Ook de procedurefolder kunt u hieronder vinden.

 

Foto KNRM

Coronavirus

Hieronder vind u informatie die relevant kan zijn in verband met de uitbraak van het Coronavirus/COVID-19.

De KVNR heeft onlangs een webinar gehouden over de gevolgen. Deze kunt u via de link volgen.

 

Nieuwsitem uit Schuttevaer over de te nemen maatregelen bij aankomst in een Nederlandse haven:

Radio Medische Dienst: gele quarantainevlag niet nodig

IJMUIDEN/ROTTERDAM 18 MAART 2020, 22:34

De Radio Medische Dienst heeft richtlijnen uitgegeven over hoe bemanningen op zeeschepen moeten handelen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Als een opvarende last krijgt van hoesten, niezen of koorts moet hij geïsoleerd worden in zijn hut. 

Als hij de hut met anderen deelt moet een andere oplossing gevonden worden zodat hij alleen in een ruimte verblijft. Voor deze maatregel is geen contact nodig met de Radio Medische Dienst. Ernstige gevallen (behalve hoesten, niezen of koorts ook een algemeen zieke indruk of benauwdheidsklachten) moeten wel worden voorgelegd aan een Radio Medische Dienst. 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond-neus-masker, spatbril en plastic schort zijn, net als voor zorgpersoneel, alleen noodzakelijk voor zeevarenden die medische zorg moeten verlenen aan potentieel besmette opvarenden, zegt de Radio Medische Dienst.

Geen gele vlag

In Nederland wordt de MDoH (Maritime Declaration of Health) gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele quarantainevlag. Die is in Nederland niet noodzakelijk. 

Alle zeeschepen dienen tijdig (voor Rotterdam 6 uur voor aankomst bij het pilot station) een correct ingevuld MDoH in te sturen. Daarin moeten de eventuele klachten van bemanningsleden staan, de aan boord getroffen maatregelen en of er contact is geweest met een Radio Medische Dienst. 

Als de MDoH tijdig is opgestuurd kan een schip elke Nederlandse haven aanlopen. Zodra de MDoH is ontvangen en beoordeeld door de GGD, wordt aan de kapitein aangegeven of extra maatregelen nodig zijn.

Passagiersschepen met mogelijk besmette opvarenden dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Port Health Authority Rotterdam. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, wordt verzocht dit te melden aan het Haven Coördinatie Centrum in Rotterdam (0031 10 252 1000 of VHF-kanaal 11). De Radio Medische Dienst zegt dat het risico op ernstige complicaties bij zeevarenden beperkt is omdat het gaat om een groep van in principe gezonde en medisch gekeurde mensen zonder ernstige aandoeningen.  (BOO)