Taken

 • Nationale Werkgroep, M.E.P.C. (Nationale Commisssie Marine Pollution)
 • Nationale Werkgroep S.T.W. (Standards of Training & Watchkeeping) 
 • Nationale Werkgroep, Design & Equipment (D.E) 
 • Nationale Werkgroep, COMSAR (Communicatie/SAR) 
 • Bedrijfstak Commissie Zeevaart/Beroepenveldcommissie STC 
 • Nederlandsche Anchorites 
 • Maritiem Nederland 
 • Breed Maritiem Onderwijs Overleg
 • Scheepvaart Advies groep Noordzee (SAN) 
 • Innovatie Platform (Rijks-) Havenmeesters en Loodsen 
 • International Federation Of Shipmaster’s Associations (I.F.S.M.A.) 
 • Confederation of European Shipmasters Associations (C.E.S.M.A.) 
 • Nederlands Instituut voor Navigatie (N.I.N.) 
 • Koninklijk College “Zeemanshoop” 
 • Stichting “SWZ/Maritime” 
 • Bestuur Stichting BPFK (Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij) 
 • Pensioenraad BPFK 
 • Werkgroep: Platform Piraterij 
 • Stichting “Ouderkerkfonds” 
 • Nationale Werkgroep, Navigatie 
 • Vereniging van Overzeeloodsen 
 • BVA Platform (bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee) 
 • Shore support 
 • KVNR / NVKK overleg 
 • Medische commissie RMD / KNRM
 • ACVAZ (Algemene Commissie tot Voorkoming Arbeidsongevallen Zeevarenden)